บัตรของขวัญจะถูกส่งไปยังผู้รับเมื่อคุณได้จ่ายค่าบัตรเรียบร้อยแล้ว

ฉันเข้าใจใน จะไม่มีการคืนบัตรของขวัญเมื่อได้ซื้อไปแล้ว