บริษัท โกลเด้น คอสเมติก เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 บนเนื้อที่ 7,200 ตารางเมตร อยู่ที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 

บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง มาตรฐานระดับสากล  ด้วยประสพการณ์และความ
ชำนาญของบริษัท ทำให้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
      บริษัทได้สะสมความชำนาญ ทักษะ และ เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอมา
ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการบริการ รับจ้างผลิตเครื่องสำอางในตราสินค้าของลูกค้าแบบครบวงจร ซึ่งเราเชื่อมั่น
อย่างเต็มที่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน
ซึ่งตรงกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ว่า "ความสำเร็จของท่่าน ก็คือ ความสำเร็จของเรา
เช่นกัน"

      ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูง เทรนด์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เราพร้อมที่จะใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สะสมตลอดมา พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างที่สุด ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท จะจำหน่ายในต่างประเทศเป็นหลัก และขณะนี้ได้มีการวาง
ตลาดในประเทศด้วย โดยจำหน่ายในแบรนด์สินค้าชื่อ "โอลี่ (ONLY)","เกาเหลียน (KOREAN)" และ "โคไซตี้ (KOCIETY)"