ท่านสามารถสั่งพิมพ์ แบบฟอร์มใบนำฝากเงินของบริษัทฯ ตามลิงค์ด้านล่าง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วนำไปชำระเงินตามธนาคารที่ระบุไว้

http://products.goldencosmetic.com/BILLPAYMENT.pdf

หรือหากต้องการโอนเงินตามปกติ สามารถโอนได้ตามธนาคารด้านล่างนี้